Wrand Roleplay

wrand_logo_beyazkenar_fixed

Wrand Community

Wrand Community sunucu içerisinde ki tuş kombinasyonları ve komutlarını inceleyebilirsiniz.

WASD

Yön Tuşları

CAPS LOCK

Telefon + Telsiz

F1

Telefon

F2

Envanter

F3

Genel Menü

F7

Kıyafet Menü

Q+ALT

Siren Sesleri

T

Chat

P

Harita

V

Bakış Açılarını Değiştir

Y

Bayılma

X

El Kaldırma

Z

Ses Mesafesi

/do

DO Komutu

/me

ME Komutu

/e

Animasyon Komutu

/e c

Animasyon İptal Komutu

/yenile

Animasyon Hatalarını ve Ufak Bugları Giderir